Kongres Medycyny Rodzinnej – początki i perspektywy.

Medycyna rodzinna na świecie ma dobrze ugruntowaną pozycję. Jej znaczenie dla efektywności i skuteczności opieki medycznej jest nie do przecenienia i zostało dobrze udowodnione. W Polsce początki dyscypliny datują się na wczesne lata 90-te ubiegłego stulecia. Wśród kamieni milowych jej powstania należy z pewnością wymienić utworzenie Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce (1992), przyjęcie przez kierownictwo Ministerstwa Zdrowia dokumentu "Zakres kompetencji lekarza rodzinnego" (1993), pierwszy egzamin specjalizacyjny z zakresu medycyny rodzinnej (1994), czy wreszcie uruchomienie pierwszych praktyk lekarza rodzinnego (1995).

Obejmując w roku 2001 stery Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, postawiłem sobie za cel rozwój medycyny rodzinnej w naszym kraju poprzez pobudzenie aktywności akademickiej naszego środowiska, rozumianej jako udział w badaniach naukowych, prowadzenie edukacji medycznej na wszystkich jej poziomach oraz rozwijanie i wdrażanie mechanizmów poprawy jakości opieki. Od początku zakładałem, że "akademickość" medycyny rodzinnej nie ma być przywilejem osób zatrudnionych w uczelniach medycznych, ale raczej obowiązkiem wszystkich praktykujących lekarzy rodzinnych. Zadaniem tak uniwersyteckich zakładów medycyny rodzinnej, jak i organizacji takich jak Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, jest wspieranie ich w tej działalności. Poszukując praktycznych narzędzi ułatwiających wywiązanie się z tego obowiązku w gronie ówczesnego Zarządu Głównego KLRwP doszliśmy do wniosku, że istnieje potrzeba regularnego organizowania naukowych spotkań naszej organizacji, w trakcie których znajdzie się miejsce i czas na prezentację wyników badań naukowych naszych kolegów, przekazywanie aktualnej wiedzy medycznej, czy wreszcie dyskusję nad ważnymi i aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed naszą dyscypliną.

Gdy w roku 2001 w relatywnie krótkim czasie zdecydowaliśmy się zorganizować zjazd naukowy w Gdyni, który nazwaliśmy konferencją naukowo-szkoleniową, liczyliśmy na udział stu, no może dwustu liderów z całego kraju. Ku naszemu zaskoczeniu przyjechało ich prawie pół tysiąca. Zbudowani pozytywnym odbiorem konferencji, szybko postanowiliśmy o potrzebie corocznego jej organizowania, ale także o zmianie i rozszerzeniu jej formuły. Od następnego roku zdecydowaliśmy się organizować spotkania, których oferta programowa miała być znacznie bogatsza, rozłożona na kilka prowadzonych jednoczasowo szlaków konferencyjnych, na które składały się równoległe sesje, spośród których uczestnicy mogli wybierać te najbardziej ich intersujące. Zmiana formuły w pełni uzasadniała też zmianę nazwy z konferencji naukowo-szkoleniowej na Kongres Medycyny Rodzinnej. Miarą sukcesu tej inicjatywy może być fakt, że jeden z ostatnich kongresów mojej drugiej już kadencji prezesa Kolegium w roku 2008 w Wiśle zgromadził dwa i pół tysiąca uczestników, którzy obradowali równolegle w ośmiu salach. W trakcie kolejnych kongresów gościliśmy wybitnych przedstawicieli medycyny rodzinnej z całego świata, słuchaliśmy wykładów luminarzy innych dyscyplin medycznych, przedstawialiśmy setki własnych osiągnięć naukowych, edukacyjnych i organizacyjnych, rozmawialiśmy z ministrami i innymi ważnymi osobistościami życia publicznego, ale przede wszystkim spotykaliśmy się, żeby wymieniać doświadczenia i nawzajem się inspirować.

Kongresy Medycyny Rodzinnej na dobre wpisały się w kalendarium funkcjonowania naszej dyscypliny w Polsce, co jest nie tylko źródłem mojej osobistej satysfakcji, ale co ważniejsze daje asumpt dla ciągłej poprawy jakości opieki medycznej, jaką codziennie sprawują lekarze rodzinni nad swoimi pacjentami. Wierzę, że dzięki kongresom, uczestniczący w nich lekarze coraz lepiej rozumieją swoją misję i doskonalą swój profesjonalny warsztat, a wypływające z tego korzyści są udziałem całego społeczeństwa.

Dr hab. med. Adam Windak
Kierownik Zakładu Medycyny Rodzinnej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wiceprezes ds. współpracy międzynarodowej Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce

Kraków, 9 marca 2011

Aktualności

XVI Kongres Medycyny Rodzinnej - ZAPRASZAMY!

Tegoroczny kongres
odbędzie się w dniach 2-5 czerwca2016 roku w Kielcach. Zapraszamy do uczestnictwa w Kongresie
+ XVI Kongres

XV Kongres Medycyny Rodzinnej - JUŻ ZA NAMI!

Tegoroczny kongres pod hasłem
"Razem dla Zdrowia"
odbył się w dniach 28-31 maja 2015 roku w Karpaczu. Zapraszamy do zapoznania się z relacją kongresową.
+ XV Kongres

+ więcej aktualności

Bądź w kontakcie

Zapraszamy do kontaktu z nami, jeśli masz pytania, potrzebujesz porady zadzwoń lub wyślij nam wiadomość korzystając z formularza w dzialeKONTAKT


Adres:Kraków, ul Garbarska 13/3

Tel:+12.422.09.20

Fax:+12.421.40.50

Email:kongres@zizce.edu.pl