IXKMR - Kongres Medycyny Rodzinnej

Przejdź do treści
IX KONGRES MEDYCYNY RODZINNEJ
"CZŁOWIEK, ZDROWIE, ŚRODOWISKO"
BIAŁYSTOK,  04-07.06.2009 ROKU
RELACJA

IX Kongres Medycyny Rodzinnej pod przewodnią myślą "Człowiek, zdrowie, środowisko", nieprzypadkowo odbył sie w stolicy Podlasia - Białymstoku.

To idealne miejsce aby zaczerpnąć oddechu i na nowo spojrzeć na pacjentów oraz misję lekarza rodzinnego. O tych kluczowych zadaniach wspominali wszyscy zebrani goście.

Podczas uroczystej sesji otwierającej kongres tłumnie przybyłych lekarzy rodzinnych powitał Prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce dr n med. Maciej Godycki- Ćwirko, który w swym wystąpieniu inauguracyjnym nawiązał do tak ważnej dla nas wszystkich daty 4 czerwca 1989r.

W duchu zmian i dostosowania lekarzy rodzinnych do systemu wypowiadał się zarówno Prezes jak i dr hab. med. Rafał Niżankowski w swoim przemówieniu pod przewrotnym tytułem "Jak zapewnić złą jakość opieki medycznej?"

Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej dr Konstanty Radziwił zaznaczył, że lekarze rodzinni, których jest w Polsce ponad 10 tys., to dobrze zorganizowana grupa odnosząca liczne sukcesy na polu zawodowym jak i w podnoszeniu jakości praktyki lekarskiej. To także grupa wyciągająca rękę w kierunku kształcących się młodych lekarzy-rezydentów.

LEKARZE RODZINNI SĄ SILNI I ZMOTYWOWANI DO ZMIAN!- ta deklaracja Prezesa Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, przyświecała wszystkim spotkaniom podczas białostockich obrad.

W IX Kongresie Medycyny Rodzinnej uczestniczyło ponad 1700 lekarzy medycyny rodzinnej. Wzięli oni udział w 9 sesjach wykładowych, 2 sesjach plenarnych oraz wysłuchali 28 prezentacji ustnych.

Ponadto, lekarze uczestniczyli w 5 sesjach warsztatowych, 2 seminariach i sesji plakatowej oraz podnosili swoje kwalifikacje w 4 kursach tematycznych.

W trakcie kongresu został poruszony cały wachlarz tematów związanych z opieką nad pacjentem i organizacją pracy lekarza rodzinnego.

Wśród wielu wykładów, warsztatów i paneli dyskusyjnych szczególną uwagę zwróciło seminarium "Opieka nad rodziną - dziecko" z udziałem prof. Witolda Lukasa, dr Jacka Putza, dr Agnieszki Jankowskiej-Zduńczyk oraz dr n med. Macieja Godyckiego - Ćwirko. Podczas sesji przedstawiono stanowisko Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce w sprawie organizacji opieki profilaktycznej nad dziećmi i podkreślono kluczowa rolę lekarza rodzinnego w kontaktach z rodziną i w kwestii prewencji u dzieci.

Odpowiedzią na inny gorący temat ostatnich tygodni było wystąpienie dr n med. Pawła Grzesiowskiego pt: "Nowe aspekty profilaktyki przeciwgrypowej"- tu przywołane zostały najnowsze informacje na temat grypy sezonowej oraz aktualna sytuacja grypy A H1/N1.

W trakcie "Spotkania rezydentów medycyny rodzinnej i młodych lekarzy- Vasco da Gama Movement Polska" zebrani wysłuchali sprawozdania z tego, co udało się przedsięwziąć w ciągu ostatniego roku oraz najbliższych planów.

Na uwagę zasługuje także raport wygłoszony przez dr Dorotę Kaletę z WHO pt: "Podstawowa Opieka Zdrowotna- równość i efektywność - 30 lat od podpisania Deklaracji z Ałma Aty i 60 lat od WHO", który stał się przyczynkiem do ożywionej polemiki w trakcie panelu dyskusyjnego z udziałem Ministrów, Sekretarzy i Podsekretarzy Stanu.

Ważnymi chwilami w trakcie kongresu były nie tylko działania merytoryczne ale także momenty zabawy, z której lekarze rodzinni czerpali wiele przyjemności i energii do codziennej pracy.
Wieczór poezji prof. Bożydara Latkowskiego zapadnie na długo w pamięć wszystkim miłośnikom twórczości Profesora, którzy wypełnili sale po brzegi. Lekarze z zapartym tchem i wzruszeniem słuchali niepowtarzalnej interpretacji wierszy w wykonaniu samego autora.

Dużych wrażeń i podniosłych momentów dostarczył także recital Grzegorza Turnaua, który uświetnił kongres piękną muzyka i zabawnymi dykteryjkami.

Lekarzy złaknionych humoru kabaretowego zabawiał z kolei "Kabaret Pod Wyrwigroszem", a uczestnicy dorocznego Balu Lekarzy Rodzinnych dali się porwać wyjątkowej muzyce i przenieść w barwny świat paryskiego Moulin Rouge.

Bardzo dziękujemy Państwu za obecność i juz teraz serdecznie zapraszamy wszystkich na jubileuszowy X Kongres Medycyny Rodzinnej, który w 2010 roku odbedzie się w Łodzi w dniach 10-13 czerwca.

Do zobaczenia!
FOTORELACJAWróć do spisu treści