KONGRES - Kongres Medycyny Rodzinnej

Przejdź do treści
O KONGRESIE
TABELA OPŁAT

Wpłata do
01.03.2020
Wpłata do
05.04.2020
Wpłata do
10.05.2020
Wpłata po
10.05.2020
Lekarz - członek KLRwP1
390 zł
480 zł
590 zł
690 zł
Rezydent2
280 zł
320 zł
350 zł
400 zł
Rezydent - członek KLRwP1,2
140 zł
180 zł
350 zł
400 zł
Rezydent - członek KLRwP1,2
Młody Lekarz Rodzinny - członek KLRwP 1,3
(w tym udział w IX Prekonferencji MLR)
162 zł
oferta specjalna
196 zł
oferta specjalna
449 zł
499 zł
Pozostały uczestnik
490 zł
550 zł
590 zł
690 zł
Osoba towarzysząca
320 zł
360 zł
360 zł
400 zł
1 dla Członków KLRwP z opłaconą składką członkowską do 2020 roku włącznie
2 po przesłaniu zaświadczenia wystawionego przez jednostkę prowadzącą szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej
3 po przesłaniu kserokopii/skanu dyplomu ukończenia specjalizacji.
Promocyjna cena dotyczy wyłącznie osób, które nie są lub nie były zarejestrowane jako uczestnicy w XX Kongresie Medycyny Rodzinnej.
Opłata specjalna dla Młodych Lekarzy Rodzinnych obowiązuje od 26 lutego 2020 roku do 26 marca 2020 roku.
Przez Młodego Lekarza Rodzinnego należy rozumieć:
- lekarza w trakcie odbywania specjalizacji w zakresie medycyny rodzinnej albo
- lekarza specjalistę w zakresie medycyny rodzinnej, który ukończył tą specjalizację nie wcześniej, niż 5 lat temu.
Wróć do spisu treści