PROGRAM - Kongres Medycyny Rodzinnej

Przejdź do treści
PROGRAM
W PROGRAMIE M.IN.
|| NEUROLOGIA
Postępy leczenia udaru mózgu.
prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik   
Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Postępy leczenia chorób neurozwyrodnieniowych układu nerwowego.
dr n. med. Małgorzata Dec-Ćwiek           
Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Postępy leczenia chorób autoimmunologicznych układu nerwowego
dr n. med. Marcin Wnuk
Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

|| PSYCHIATRIA
Depresja u osób po 50-tce.
prof. dr hab. n. med. Tadeusz Parnowski
Rada Języka Polskiego PAN

Od przymglenia do majaczenia - co lekarz rodzinny powinien wiedzieć o leczeniu zaburzeń świadomości?
dr n. med. Katarzyna Broczek    
p.o. Kierownika Kliniki Geriatrii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Farmakoterapia otępień
lek. Agnieszka Borzym
Ordynator Oddziału Psychogeriatrii II Kliniki Psychiatrii Instytutu Psychiatrii i Neurologii

|| GASTROENTEROLGIA
Rzeczywiste zagrożenie ze strony przewlekłego stosowania inhibitorów pompy protonowej.
prof. dr hab. n. med. Barbara Skrzydło-Radomańska
Katedra i Klinika Gastroenterologii z Pracownią Endoskopową, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Zmieniające się paradygmaty leczenia systemowego chorych na nowotwory przewodu pokarmowego
prof. dr hab. n. med. Marek Wojtukiewicz,
Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Oddział Onkologii Klinicznej Białostockiego Centrum Onkologii

Probiotyki EBM w praktyce lekarza rodzinnego
dr hab. n. med. Ewa Rudnicka-Drożak
Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Endoskopia – oczekiwania, możliwości i… współpraca
dr n. med. Jacek Wójtowicz
Kierownik Pracowni Endoskopowej Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie

|| PROFILAKTYKA
Aktualne problemy zdrowia publicznego w kontekście profilaktyki chorób w POZ
dr hab. n. med. Jarosław Pinkas
Główny Inspektor Sanitarny

Częsta szkodliwość i rzadkie korzyści programów profilaktycznych
prof. dr hab. n. med. Rafał Niżankowski
Klinika Angiologii, II Katedra Chorób Wewnętrznych, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński

O postępach profilaktyki zdrowotnej w medycynie rodzinnej
dr hab. n. med. Maciek Godycki-Ćwirko, prof. UM
Centrum Medycyny Rodzinnej i Społeczności Lokalnych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

|| PEDIATRIA
Cukrzyca typu 1 u dzieci – jak rozpoznać chorobę o wielu twarzach?
dr hab. n. med. Iwona Beń-Skowronek prof. nadzw. Uniwersytet Medyczny w Lublinie          
Kierownik Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Samobójstwa wśród dzieci
dr hab. n. med. Hanna Karakuła-Juchnowicz, prof. nadzw. Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Katedra Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

|| DIABETOLOGIA
Właściwe miejsce pochodnych sulfonylomocznika w leczeniu cukrzycy typu 2 - implikacje z badań CVOT
prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki      
Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Metabolicznych, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Rozpoczynanie insulinoterapii
prof. dr hab. n. med. Tomasz Klupa
Kierownik Pracowni Zaawansowanych Technologii Diabetologicznych, Katedra Chorób Metabolicznych, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Flozyny szczególne miejsce w leczeniu cukrzycy typu 2 u pacjentów z chorobą sercowo-naczyniową.
dr hab. n. med. Grzegorz Gajos prof. UJ
Klinika Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

A PONADTO:
W trakcie trwania kongresu, podczas sesji wykładowych, przedstawione zostaną najnowsze osiągnięcia z zakresu: neurologii, diabetologii, psychiatrii, gastroenterologii, pediatrii oraz profilaktyki. Ponadto  poruszone zostaną zagadnienia z dziedzin takich jak kardiologia, urologia, pulmonologia, bariatria, prawo a także ekonomika zdrowia.


CZWARTEK

SALA
BORDOWA
SALA
NIEBIESKA
SALA
ZIELONA
11.00-13.00
WARSZTAT
MAŁA CHIRURGIA W PRAKTYCE LEKARZA RODZINNEGO
RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA
13.00-15.00
WARSZTAT
MAŁA CHIRURGIA W PRAKTYCE LEKARZA RODZINNEGO
RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA
15.00-17.00
WARSZTAT
MAŁA CHIRURGIA W PRAKTYCE LEKARZA RODZINNEGO
RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA
PIĄTEK

SALA
SZARA
SALA
ŻÓŁTA
SALA
BORDOWA
SALA
NIEBIESKA
SALA
ZIELONA
09.00-10.00
SESJA OTWARCIA
10.00-10.30PRZERWA
10.30-12.00
PANEL EKSPERCKI
PANEL EKSPERCKI
PANEL EKSPERCKI
PANEL EKSPERCKI
X
12.00-13.00
LUNCH
13.00-14.30
SESJA WYKŁADOWA
POSTĘPY
W GASTROENTEROLOGII
2020
CO LEKARZ RODZINNY WIEDZIEĆ POWINIEN
SESJA WYKŁADOWA
WARSZTAT
WARSZTAT
14.30-15.00PRZERWA
15.00-16.30
SESJA WYKŁADOWA
POSTĘPY
W DIABETOLOGII
2020
CO LEKARZ RODZINNY WIEDZIEĆ POWINIEN
SESJA WYKŁADOWA
WARSZTAT
WARSZTAT
16.30-17.00PRZERWA
17.00-18.30
SESJA WYKŁADOWA
POSTĘPY
W PEDIATRII
2020
CO LEKARZ RODZINNY WIEDZIEĆ POWINIEN
SESJA WYKŁADOWA
WARSZTAT
WARSZTAT
SOBOTA

SALA
SZARA
SALA
ŻÓŁTA
SALA
BORDOWA
SALA
NIEBIESKA
SALA
ZIELONA
09.30-11.00
SESJA WYKŁADOWA
POSTĘPY
W PSYCHIATRII
2020
CO LEKARZ RODZINNY WIEDZIEĆ POWINIEN
SESJA WYKŁADOWA
WARSZTAT
WARSZTAT
11.00-11.30PRZERWA
11.30-13.00
SESJA WYKŁADOWA
POSTĘPY
W PROFILAKTYCE
2020
CO LEKARZ RODZINNY WIEDZIEĆ POWINIEN
SESJA WYKŁADOWA
WARSZTAT
WARSZTAT
13.00-14.00
LUNCH
14.00-15.30
SESJA WYKŁADOWA
POSTĘPY
W NEUROLOGII
2020
CO LEKARZ RODZINNY WIEDZIEĆ POWINIEN
SESJA WYKŁADOWA
WARSZTAT
WARSZTAT
15.30-16.00PRZERWA
16.00-17.30
SESJA PLENARNA
Wróć do spisu treści