VIIKMR - Kongres Medycyny Rodzinnej

Przejdź do treści
VII KONGRES MEDYCYNY RODZINNEJ
"MEDYCYNA RODZINNA - ZDROWIE NA HORYZONCIE"
SZCZECIN,  24-27.05.2007 ROKU
RELACJA

VII Kongres Medycyny Rodzinnej już za nami. W tym roku lekarzy rodzinnych gościł Szczecin, gdzie od 24 do 27 maja spotykali się, wymieniali wiedzą i doświadczeniami oraz zastanawiali się nad przyszłością medycyny rodzinnej w Polsce.

"Medycyna Rodzinna - Zdrowie na Horyzoncie" - ta myśl przewodnia zakończonego Kongresu oddaje szczególną perspektywę szczecińskich obrad.
Uczestnicy Kongresu podsumowali dotychczasowe osiągnięcia w zakresie rozwoju medycyny rodzinnej w Polsce. Dyskutowali nad jej przyszłością, nad tym w jakim kierunku powinna się rozwijać, jak należy skorygować nawigację.

Szczególnego wymiaru tej refleksji, ale i całemu VII Kongresowi nadał wyjątkowy jubileusz - 15 lat Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.
Kolegium jest głównym organizatorem i inicjatorem Kongresów Medycyny Rodzinnej. Dotychczasowym osiągnięciom i historii KLRwP poświęcona była uroczysta sesja otwarcia, podczas której wręczono Złote Żagle KLRwP - nagrody za szczególne osiągnięcia, wkład w rozwój i funkcjonowanie Kolegium.

Nagrody te przyznano zarówno osobom, jak i instytucjom
Tytuł honorowego członka KLRwP otrzymał profesor Witold Lukas
W ten szczególny wieczór licznie zgromadzeni, znamienici goście przypomnieli początki medycyny rodzinnej, podkreślając wyjątkową rolę środowiska szczecińskiego w pierwszych latach rozwoju i integracji środowiska lekarzy rodzinnych.

Inaugurację Kongresu i święto XV-lecia KLRwP swoją obecnością uświetnili:
dr n. med. Jarosław Pinkas - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia,
dr Konstanty Radziwiłł - Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej,
członkowie Senackiej Komisji Zdrowia z senatorem dr. Władysławem Sidorowiczem na czele,
członkowie założyciele KLRwP, a wśród nich dr Marek Balicki - przewodniczący Komitetu Założycielskiego KLRwP,
prof. Witold Lukas - Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej;
przedstawiciele władz administracyjnych i samorządowych: Pan Piotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecina, Pan Marek Hok - Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, prof. Przemysław Nowacki - Rektor Pomorskiej Akademii Medycznej
oraz przedstawiciele organizacji zaprzyjaźnionych: dr Elżbieta Buczkowska - Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz dr Marek Twardowski - Główny Negocjator Porozumienia Zielonogórskiego.

Pełną wzruszeń i podniosłych momentów uroczystość w cudowny sposób uświetnił koncert Waldemara Malickiego.

Był to absolutnie rekordowy Kongres - wzięło w nim udział 1600 lekarzy rodzinnych z całej Polski. Odbyło się 8 sesji wykładowych, 9 sesji warsztatowych, 32 prezentacje ustne, 35 prezentacji plakatowych, 2 sesje plenarne. Kongres zamknęło otwarte posiedzenie Zarządu KLRwP.
Poruszana tematyka była niezwykle szeroka. Wiele miejsca poświęcono nie tylko ogólnej refleksji nad stanem medycyny rodzinnej w Polsce, ale także innym zagadnieniom m.in.: zapobieganiu i leczeniu nałogów, chorobom układu krążenia, badaniom genetycznym, jakości w praktykach lekarskich. Kongres był także okazją do podsumowań projektu Leonardo da Vinci - wymiany i staże.

Po raz pierwszy w Kongresie aktywny udział wzięły pielęgniarki i położne rodzinne, między innym prowadząc i uczestnicząc w warsztatach i prezentacjach ustnych. Mamy nadzieję, że udział pielęgniarek i położnych będzie od teraz stały i z każdym rokiem szerszy.
Aktywność i zaangażowanie lekarzy rodzinnych przejawiało się nie tylko w działaniach merytorycznych, ale także w doskonałej zabawie w trakcie imprez towarzyszących, które są bardzo ważnym elementem integracji środowiska. W tym roku nawiązywaniu dobrych relacji sprzyjał koncert Elektrycznych Gitar, który odbył się na dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich oraz Bal XV-lecia KLRwP.

Wyjątkową atmosferę VII Kongresu zawdzięczamy nie tylko pięknemu otoczeniu Zamku Książąt Pomorskich, ale przede wszystkim zaangażowaniu i pełnemu profesjonalizmowi gospodarzy dr. n. med. Wiesławie Fabian i dr. n. med. Arturowi Mierzeckiemu, którym bardzo dziękujemy za cudowne przyjęcie i ogrom pracy organizacyjnej.

VII Kongres Medycyny Rodzinnej już za nami, trudno oprzeć się wrażeniu, że w Szczecinie raz jeszcze przeżyliśmy wszyscy coś wyjątkowego. Chyba nie ma takiej osoby, która wyjeżdżając ze Szczecina, nie byłaby zbudowana tą niesamowitą energią i pasją, tym autentycznym poczuciem, że lekarze, którzy się spotkali w Szczecinie po raz siódmy to ludzie, którzy w pełni świadomie wybrali specjalizacje, będącą ich powołaniem. Było to spotkanie nie tyle 1600 lekarzy rodzinnych, ale 1600 osobowej rodziny, która troszczy się o rodziny w całej Polsce.

Dziękujemy za to spotkanie, za wszystko dobre co z niego wynika.
Do zobaczenia za rok!
FOTORELACJAWróć do spisu treści