VIKMR - Kongres Medycyny Rodzinnej

Przejdź do treści
VI KONGRES MEDYCYNY RODZINNEJ
"CZŁOWIEK, MEDYCYNA, WSZECHŚWIAT"
TORUŃ,  08-11.06.2006 ROKU
RELACJA

Na VI Kongresie Medycyny Rodzinnej lekarze rodzinni spotkali się w Toruniu.

To piękne miasto gościło uczestników kongresu 8-11 czerwca br. Kongres, z hasłem przewodnim Człowiek, medycyna, wszechświat, miał za zadanie uwrażliwić lekarzy na różne perspektywy spojrzenia na pacjentów, na swoją pracę, na system ochrony zdrowia: od spojrzenia jednostkowego, po szeroki, sięgający wszechświata, kontekst. Mikołaj Kopernik, lekarz i astronom, łączący w sobie te perspektywy patronował lekarzom XXI wieku.

Program naukowy kongresu realizowany był w formie sesji wykładowych, prezentacji ustnych, sesji warsztatowych, sesji plakatowej oraz kursów tematycznych.
Podczas sześciu sesji edukacyjnych dotyczących postępów w medycynie klinicznej prezentowane były wykłady podzielone na bloki: psychiatria, choroby infekcyjne, alergie, rehabilitacja.

Witamy – czwartek
W czwartek, 8 czerwca, w Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika odbyło się uroczyste otwarcie kongresu. Przybyłych do Torunia gości przywitał dr Dariusz Jałocha, prezes Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce (KLRwP), który pochwalił się wybitnym, pierwszym lekarzem rodzinnym na swoim terenie – Mikołajem Kopernikiem. Współgospodarzami kongresu byli również dr Krzysztof Buczkowski, kierownik Katedry i Zakładu Lekarza Rodzinnego Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu i dr Sławomir Czachowski, kierownik Ośrodka Kształcenia Lekarzy Rodzinnych w Toruniu.

Dr Adam Windak, prezes KLRwP, powitał przybyłych na otwarcie kongresu znamienitych gości: podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Jarosława Pinkasa, senatora Władysława Sidorowicza, prezydenta miasta Torunia Michała Zaleskiego, zastępcę prezydenta Torunia Zbigniewa Fiderewicza, lekarza miejskiego Torunia Andrzeja Przybysza, pełnomocnika wojewody kujawsko-pomorskiego ds. zdrowia Bożenę Łukomską-Jasik, a także prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej dr. Konstantego Radziwiłła, prezesa Kujawsko- -Pomorskiej OIL w Toruniu dr. Macieja Czerwińskiego, honorowych członków KLRwP: prof. Józefa Kocembę, prof. Bożydara Latkowskiego i dr. hab. med. Rafała Niżankowskiego oraz dr. Marka Balickiego – jednego z założycieli KLRwP, Konsultanta Krajowego w dziedzinie Medycyny Rodzinnej prof. Witolda Lukasa, dyrektora Agencji Oceny Technologii Medycznych dr. Waldemara Wierzbę, głównego negocjatora Porozumienia Zielonogórskiego dr. Marka Twardowskiego i pozostałych gości.

Uczestników kongresu przywitał także wiceminister zdrowia J. Pinkas, podkreślając, że cieszy się, iż bierze udział w kongresie, ponieważ właśnie tu może „naładować akumulatory”, a kongres jest okazją, żeby pokazać, że medycyna rodzinna jest czymś naprawdę dobrym.

K. Radziwiłł mówił o obecnej sytuacji w ochronie zdrowia, informując, że na opiekę zdrowotną zostanie przeznaczonych więcej pieniędzy, ale wyraził zaniepokojenie, że zmiany mogą pójść w kierunku budżetowej służby zdrowia, z jednym NFZ znajdującym się pod większą kontrolą państwa. Prezes NRL odniósł się również do kontrowersyjnych pomysłów z projektu zmian w ochronie zdrowia, m.in. do zapisów o nakazywaniu pracy lekarzom w nadzwyczajnych okolicznościach oraz o możliwości wypowiadania kontraktów z NFZ po pół roku. Wyraził nadzieję, że lekarze rodzinni mogą liczyć na samorządy lekarskie.

Następnie prof. B. Latkowski wygłosił wykład inauguracyjny Godność chorego jako atrybut humanitarnej medycyny, zwracając uwagę na trudną sytuację chorych, która powoduje naruszanie ich godności. Skrytykował te formy strajku lekarzy, które uderzają w pacjentów. Na zakończenie wykładu wyraził nadzieję, że lekarz rodzinny będzie przyjacielem chorych.
Uroczystą sesję otwarcia kongresu zakończył koncert muzyki poważnej, niepoważnie wykonanej przez kabaret Grupa MoCarta. Muzycy w różny sposób łamali konwencje klasyczne, używając m.in. melodyjek z telefonów komórkowych. Wieczór zakończył wernisaż dr Joanny Bulzak, lekarza rodzinnego ze Świniarska koło Nowego Sącza.

Od wszechświata do człowieka – piątek
Podczas sesji plenarnej o tajemnicach wszechświata, budowie galaktyk i życiu gwiazd opowiadał prof. Andrzej Strobel w wykładzie Czy jesteśmy dziećmi wszechświata? Opowieści o wszechświecie przeplatane były niesamowitymi zdjęciami kosmosu. Jest jeszcze wiele zagadek, które człowiek stara się rozwiązać...

Kolejne wykłady tej sesji dotyczyły medycyny i systemu ochrony zdrowia w Polsce. Wiceminister zdrowia J. Pinkas nawiązał do wykładu prof. Strobla, stwierdzając, że niektórzy uważają, iż system ochrony zdrowia w Polsce to czarna dziura, gdyż może pochłonąć nieskończenie dużo materii (pieniędzy). Następnie zapoznał uczestników kongresu z 10 punktami opracowanymi przez Ministerstwo Zdrowia, które przedstawiają założenia procesu poprawy sytuacji w polskiej ochronie zdrowia. Zapewnił ponadto, że minister zdrowia i prezes NFZ prowadzą jedną politykę zdrowotną. Sesję zakończył senator W. Sidorowicz wykładem Medycyna rodzinna – początki i perspektywy, podczas którego starał się wskazać rozwiązania dla medycyny rodzinnej w systemie.

Po sesji odbyła się konferencja prasowa z udziałem m.in. ministra J. Pinkasa, senatora W. Sidorowicza, prezesa NFZ J. Millera, dr. hab. med. R. Niżankowskiego i prezesa KLRwP A. Windaka.
W południe rozpoczęły się sesje naukowe. Bardzo duży wybór przysparzał niektórym lekarzom problemów z wyborem tych najatrakcyjniejszych zajęć. Oprócz sesji edukacyjnych, podczas których prezentowane były wykłady o postępach medycyny klinicznej, odbywały się prezentacje ustne dotyczące organizacji i zarządzania w praktyce lekarza rodzinnego i chorób cywilizacyjnych oraz sesje warsztatowe podejmujące tematy m.in. opieki nad pacjentami w wieku starszym, wizytacji koleżeńskich czy zapobiegania grypie, a także sesja plakatowa. Przez dwa dni kongresu trwały także interesujące, praktyczne kursy dla lekarzy rodzinnych: kardiologiczny, diabetologiczny, defibrylacji, komputerowy i interaktywny kurs edukacyjny.
W dyskusji o jedności i przyszłości medycyny rodzinnej dyskutowali m.in.: doc. R. Niżankowski, dr W. Bołtruczuk, dr A. Windak, dr M. Małecki, dr J.R. Łuczak, dr B. Janicka oraz dr M. Twardowski. Praktyczne warsztaty komputerowe. Po piątkowych obradach uczestników czekał niezwykle ciekawy wieczór i to nie tylko za sprawą pierwszego meczu reprezentacji Polski na mistrzostwach świata w piłce nożnej. W uniwersyteckiej auli specjalnie dla lekarzy rodzinnych wystąpiła Maryla Rodowicz. Koncert odbył się wcześniej niż początkowo planowano – ukłon w stronę kibiców. Po szalonej zabawie przy szlagierach i nowych piosenkach sławnej artystki humory popsuła tylko przegrana Polski z Ekwadorem.

Atrakcyjna sobota
Sobota przywitała uczestników kongresu piękną pogodą. Słoneczny dzień zwiastował ciekawe wydarzenia drugiego dnia obrad. W sobotę, podobnie jak poprzedniego dnia, oprócz sesji edukacyjnych odbywały się sesje warsztatowe, prezentacje ustne, sesja plakatowa i kursy.

Bardzo dużą popularnością cieszyła się prowadzona przez wiceprezesa KLRwP M. Godyckiego-Ćwirko sesja warsztatowa Jedność medycyny rodzinnej w systemie ochrony zdrowia. Przybyło na nią wielu lekarzy i decydentów. Dyskusja dotyczyła m.in. systemu opieki zdrowotnej w Polsce i miejsca w nim medycyny rodzinnej. Uczestnicy odnieśli się do zaproponowanych przez ministra zdrowia Zbigniewa Religę 10 tez, prezentujących stanowisko rządu. Zostały one skrytykowane m.in. dlatego, że nie odnosiły się do podstawowej opieki zdrowotnej. Zarzucano rządowi, że POZ ponownie spychany jest na plan dalszy i tworzone są kolejne tezy bez harmonogramu prac nad nimi. Wypowiadali się przedstawiciele KLRwP, Porozumienia Zielonogórskiego (PZ), ale także zgromadzeni w auli lekarze. Poruszono wiele problemów trapiących medycynę rodzinną. Rozmawiano również o przyszłości i współpracy KLRwP i PZ. Pozostałe sesje warsztatowe, które odbyły się w sobotę, dotyczyły edukacji pacjentów w zakresie samoleczenia, możliwości skutecznego leczenia cukrzycy typu 2 oraz różnych podejść do profilaktyki choroby sercowo-naczyniowej. Prezenta - cje ustne poruszały zaś problemy prewencji i promocji zdrowia, diagnostyki i terapii oraz aspek - tów komunikacji lekarskiej.

Podczas przerwy na lunch odbyło się spotkanie Czytelników Lekarza Rodzinnego i Problemów Medycyny Rodzinnej (PMR) z redaktorami tych czasopism.

Podczas kończącej sobotnie obrady sesji plenarnej laureatom Programu ustawicznego rozwoju zawodowego 2005 KLRwP i Lekarza Rodzinnego wręczone zostały nagrody. Wyróżniono dr Barbarę Łoś, dr Monikę Pawłowską i dr Wenantę Frasz-Matukiewicz. Za najlepszy plakat kongresu uznano pracę dr. Henryka Dolanowskiego z Tomaszowa Lubelskiego, Karta pacjenta elementem poprawy jakości opieki: autor otrzymał za nią „Medycznego Rembrandta 2006”. Wyróżnienie za najlepszą prezentację ustną – „Medyczne Filipiki 2006” otrzymali za pracę Wczesne rozpoznawanie POChP w praktyce lekarza rodzinnego dr Janusz Maciejewski, dr Michał Bednarek i dr Jan Zieliński z NZOZ „Medicar” w Sierpcu. Wręczono również certyfikaty akredytacyjne podstawowej opieki zdrowotnej. Podsumowania osiągnięć naukowych lekarzy rodzinnych dokonał prof. W. Lukas.

Podczas kongresu zaprezentowano 39 prac oryginalnych, 11 kazuistycznych i 15 poglądowych.

Sobota zakończyła się pełnym atrakcji balem. Na parkiecie królowały rytmy latynoskie – uczestnicy balu pod okiem instruktorów pilnie uczyli się kroków i figur salsy oraz startowali w ciekawych konkursach. Humorystycznymi monologami i piosenkami zabawiał Tadeusz Drozda. Wystąpił również Marcin Czyżewski. Bal zakończył się nad ranem kankanem w wersji disco.

Szczecin za rok
Kongresowa niedziela to już tradycyjnie otwarte posiedzenie Zarządu Głównego Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Ustalono podczas niego, że kolejny kongres odbędzie się w maju 2007 r. w Szczecinie.

źródło: Lekarz Rodzinny, LIPIEC-SIERPIEŃ 2006, ROK XI, NR 7-8

FOTORELACJAWróć do spisu treści