XIIIKMR - Kongres Medycyny Rodzinnej

Przejdź do treści
XIII KONGRES MEDYCYNY RODZINNEJ
"MEDYCYNA RODZINNA SZANSĄ OCHRONY ZDROWIA W POLSCE"
POZNAŃ,  20-23.06.2013 ROKU
RELACJA


Blisko 1200 lekarzy rodzinnych wzięło udział w XIII Kongresie Medycyny Rodzinnej zorganizowanym przez Stowarzyszenie Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce w dniach 20 - 23 czerwca 2013 roku w Poznaniu.

W ciągu trzech dni obrad, lekarze rodzinni, zajmowali się nie tylko aktualnymi wyzwaniami medycznymi dla podstawowej opieki zdrowotnej, ale także rozwiązywaniem systemowych problemów opieki zdrowotnej w Polsce.

XIII Kongres Medycyny Rodzinnej w Poznaniu zbiegł się ze zmianami w składzie Zarządu Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Po zakończeniu 4-letniej kadencji dotychczasowy prezes Kolegium – dr med. Maciej Godycki-Ćwirko przekazał kierowanie organizacją – dr. med. Tomaszowi Tomasikowi. W skład 31–osobowego, nowo wybranego Zarządu Głównego Kolegium Lekarzy Rodzinnych, weszli: Urszula Abramowicz, Honorata Błaszczyk, Włodzimierz Bołtruczuk, Sławomir Chlabicz, Józef Dolanowski, Wiesława Fabian, Mirona Flisikowska-Wilczek, Maciej Godycki-Ćwirko, Anna Gurda-Duda, Artur Karol Jakubiak, Bożena Janicka, Agnieszka Jankowska-Zduńczyk, Rafał Kacorzyk, Lidia Klichowicz, Jacek Krajewski, Tomasz Kremer, Marek Krupowczyk, Witold Lukas, Jacek R. Łuczak, Elżbieta Mizgała, Beata Modlińska, Lech Panasiuk, Elżbieta Pawlak–Ganczarska, Jacek Putz, Jerzy Rajewski, Mirosław Ruciński, Tomasz Sobalski, Joanna Szeląg, Elżbieta Tomiak oraz Adam Windak. Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, w czasie tegorocznego kongresu wzbogaciło się także o nowego członka honorowego. Ten zaszczytny tytuł otrzymał dr med. Zbigniew J. Król –za długoletni wkład w rozwój polskiej medycyny rodzinnej, szkolenie jej nauczycieli oraz liczne projekty, programy, szkolenia i publikacje umożliwiające lekarzom rodzinnym ich ustawiczny rozwój zawodowy. Dr Zbigniew J. Król jest twórcą Szkoły Tutorów, która wykształciła już ponad 400 liderów medycyny rodzinnej. Wręczenie honorowego tytułu, poprzedzone tradycyjną laudacją, miało miejsce podczas uroczystości otwarcia tegorocznego kongresu. Ceremonia otwarcia była także okazją do uczczenia pamięci lekarzy rodzinnych, którzy odeszli w ostatnich miesiącach, w tym zmarłej nagle prof. dr hab. n. med. Wandy Horst-Sikorskiej, która współprzewodniczyła Komitetowi Programowemu poznańskiego kongresu.

Doroczne spotkanie lekarzy rodzinnych tradycyjnie cieszyło się dużym zainteresowaniem polityków i decydentów ochrony zdrowia. Gośćmi tegorocznego kongresu byli m.in. Pani Agnieszka Pachciarz Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, dr med. Maciej Piróg doradca ds. zdrowia Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, dr Tomasz Latos – Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia, dr Lidia Gądek – Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. podstawowej opieki zdrowotnej i profilaktyki, a także b. ministrowie zdrowia - Marek Balicki, Jarosław Pinkas, Leszek Sikorski oraz Marek Twardowski.

Co zrozumiałe, największe emocje towarzyszyły spotkaniu lekarzy rodzinnych z Prezesem NFZ - Panią Agnieszką Pachciarz. Szefowa Narodowego Funduszu Zdrowia zaprezentowała dane dotyczące funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej w obecnym kształcie, jak również plany płatnika dotyczące reorganizacji podstawowej opieki zdrowotnej.

Według danych zaprezentowanych przez Prezes NFZ w Poznaniu, rocznie w podstawowej opiece zdrowotnej udzielanych jest 136 mln porad. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej zlecają rocznie ok. 86 mln badań. W 2013 roku NFZ przeznaczy na opiekę podstawową ok 7,5 mld złotych. Agnieszka Pachciarz zaprezentowała pakiet zmian, który Narodowy Fundusz Zdrowia zamierza wprowadzić w opiece podstawowej. Wśród nowych świadczeń znajduje się m.in. przegląd stanu zdrowia przeprowadzany u osób powyżej 45 roku życia cyklicznie, co 5 lat. W jego zakres ma wchodzić m.in. spoczynkowe badanie EKG, badanie glukozy, cholesterolu, morfologii oraz badanie moczu. Dodatkowy panel badań przechodziliby palacze. Badanie byłoby przeprowadzane bezpłatnie dla pacjentów ubezpieczonych w NFZ i zdeklarowanych do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Dodatkowo, NFZ proponuje, od przyszłego roku, wzmocnić aktywność pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej w zapobieganiu otyłości u osób między 20 a 40 rokiem życia, a także w sprawowaniu domowej opieki nad osobami z przewlekłymi ranami. Środki na pokrycie nowych świadczeń, NFZ zamierza pozyskać, weryfikując listy osób zdeklarowanych do lekarzy rodzinnych i usuwając z nich pacjentów nieubezpieczonych, których liczba szacowana na ok. 3 mln osób.

– Obecnie 7 proc. populacji w systemie eWUŚ, to populacja osób nieuprawnionych, a funkcjonujących na listach aktywnych lekarzy rodzinnych. To są najczęściej osoby, które wyjechały zagranicę i tam korzystają ze świadczeń, a stawka kapitacyjna nadal jest od nich płacona. eWUŚ to jest wspólna okazja do tego, by tę sytuację wyprostować. Te pieniądze mogą być przeznaczone z korzyścią dla pacjentów właśnie na pewne produkty efektywnościowe – zapowiedziała szefowa NFZ.

Dr med. Tomasz Tomasik - prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce uważa, że zmiany proponowane przez NFZ mają charakter ogólnych działań profilaktycznych, nie są poparte argumentami naukowymi i nie będą miały istotnego wpływu na poprawę stanu zdrowia. Kwestie finansowania nowych świadczeń w POZ także budzą kontrowersje wśród lekarzy rodzinnych.
-Należy brać pod uwagę, że lekarze rodzinni wykonują świadczenia w ramach ograniczonego finansowania, jakie jest w chwili obecnej. Dlatego będziemy prowadzili dyskusje z NFZ, aby nowe propozycje nie były finansowane z dotychczasowego budżetu przeznaczonego na finansowanie praktyk lekarzy rodzinnych – zapowiedział prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.
W rozmowach z kierownictwem NFZ, lekarze rodzinni niezmiennie postulowali o zwiększenie swoich kompetencji zawodowych, tak, aby mogli skutecznie realizować opiekę medyczną indywidualnie dobraną do potrzeb zdrowotnych swoich pacjentów.

Z dużym zainteresowaniem uczestników poznańskiego kongresu spotkała się także zapowiedź Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka - Kamysza odnośnie wprowadzenia koordynacji i współpracy pomiędzy opieką medyczną i sektorem opieki społecznej.

Dr Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział lekarzom rodzinnym uproszczenie przepisów i procedur oraz lepszy przepływ informacji pomiędzy sektorem opieki zdrowotnej i sektorem opieki społecznej. W swoim stanowisku, Minister Pracy i Polityki Społecznej podkreślił kluczową rolę lekarzy rodzinnych w koordynacji i współpracy pomiędzy nimi a pracownikami opieki społecznej.
Lekarz rodzinny zna nie tylko problemy zdrowotne całych rodzin, ale także potrafi wcześnie zdiagnozować problemy społeczne pojawiające się w rodzinach – uważa minister Kosiniak - Kamysz. Według Kolegium Lekarzy Rodzinnych, to z gabinetu podstawowej opieki zdrowotnej wychodzą często pierwsze sygnały do jednostek opieki społecznej o ubóstwie, bezdomności, samotności, niedożywieniu dzieci, bezradności, wykluczeniu społecznym.

To także lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, w przypadku stwierdzenia przypadków przemocy w rodzinie, są częstymi inicjatorami uruchomienia procedury tzw. Niebieskiej Karty.
We współpracy z sektorem opieki społecznej lekarze rodzinni widzą jednak konieczność poprawy przepływu informacji z ośrodkami pomocy społecznej, jak również konieczność doprecyzowania przepisów, a także uproszczenie obowiązków biurokratycznych. Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprosił przedstawicieli środowiska lekarzy rodzinnych do prac nad zmianami zasad współpracy lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej z sektorem opieki społecznej.

Bogaty program naukowy tegorocznego kongresu wypełniły liczne wystąpienia naukowe luminarzy polskiej medycyny dotyczące m.in leczenia nadciśnienia tętniczego, zespołu metabolicznego, antybiotykoterapii, chorób nowotworowych, zaburzeń psychicznych u osób w wieku podeszłym, medycyny podróży, chorób skóry, diabetologii, reumatologii, opieki nad dzieckiem zdrowym i chorym. W programie Kongresu znalazło się także kilkadziesiąt kursów, warsztatów, szkoleń praktycznych dotyczących m.in. interpretacji badań EKG, wykorzystania USG w praktyce lekarzy rodzinnych, leczeniu oparzeń u dorosłych i dzieci, wczesnemu wykrywaniu chorób krwi u dzieci, skutecznej edukacji zdrowotnej pacjentów, opieki nad niemowlęciem. Podczas kongresu odbyła się także sesja wspomnieniowa dedykowana śp. prof. Wandzie Horst-Sikorskiej. Swój dorobek naukowy zaprezentowali także sami lekarze rodzinni. W ramach sesji plakatowych i wystąpień naukowych lekarze rodzinni zaprezentowali blisko 100 oryginalnych prac badawczych dotyczących m.in. chorób zwyrodnieniowych stawów, chorób sercowo-naczyniowych, jakości opieki podstawowej, edukacji pacjentów i kształcenia personelu medycznego. Najlepsze prace wyróżnione zostały medycznymi Filipikami i Rembrandtami.
Tradycyjnie kongresowi lekarzy rodzinny towarzyszył bogaty program artystyczny i integracyjny.

Honorowym patronem XIII Kongresu Medycyny Rodzinnej w Poznaniu była m.in. Małżonka Prezydenta RP Anna Komorowska.
FOTORELACJAWróć do spisu treści