XIIKMR - Kongres Medycyny Rodzinnej

Przejdź do treści
XII KONGRES MEDYCYNY RODZINNEJ
"20 LAT MEDYCYNY RODZINNEJ W POLSCE"
WARSZAWA,  24-27.05.2012 ROKU
RELACJA

Medycyna rodzinna odgrywa istotną rolę w zapewnieniu obywatelom poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego - napisał Prezydent RP Bronisław Komorowski w specjalnym liście skierowanym do lekarzy rodzinnych. W Warszawie odbyły się oficjalne obchody 20 - rocznicy obecności lekarza rodzinnego w polskim systemie ochrony zdrowia. W jubileuszowym Kongresie Kolegium Lekarzy Rodzinnych wzięło udział ponad 1000 lekarzy.

Prezydent RP podkreślił, iż znający dobrze swoich pacjentów lekarz rodzinny nie tylko rozwiązuje większość ich problemów zdrowotnych, lecz także koordynuje niezbędne świadczenia specjalistyczne i lokalną opiekę socjalną. Bronisław Komorowski przekazał słowa szacunku i wdzięczności wszystkim lekarzom rodzinnym w Polsce za troskę o swoich pacjentów, poczucie bezpieczeństwa i gwarancję stałej dostępności, jakie dają swoim pacjentom. Prezydent RP podziękował także twórcom i członkom Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce za 20-letnią działalność tej organizacji na rzecz rozwoju medycyny rodzinnej. List Prezydenta RP przekazał lekarzom rodzinnym doradca prezydenta RP ds. zdrowia dr Maciej Piróg.

Obecny na uroczystości otwarcia XII Kongresu Medycyny Rodzinnej, wiceminister zdrowia Aleksander Sopliński podkreślił kluczową rolę lekarza rodzinnego w systemie zdrowotnym. Resort zdrowia jest za dalszym zwiększeniem roli lekarzy rodzinnych w systemie. Rola ta nie może być ograniczana przez innych specjalistów. Lekarze rodzinni trzymają stery systemu zdrowotnego. To jedyny segment systemu zdrowotnego, który nie jest zadłużony - podkreślił w swoim wystąpieniu wiceminister A. Sopliński.

Otwarcie kongresu stało się okazją do wręczenia 35 lekarzom rodzinnym zaangażowanym w tworzenie polskiego modelu medycyny rodzinnej prestiżowych odznaczeń "za zasługi na rzecz ochrony zdrowia" nadanych przez Ministra Zdrowia.

Wśród uhonorowanych znaleźli się lekarze, którzy jako jedni z pierwszych w kraju ukończyli specjalizację z medycyny rodzinnej i założyli pierwsze praktyki wzorowane na zachodnich doświadczeniach, a także nauczyciele medycyny rodzinnej oraz współtwórcy polskiego modelu medycyny rodzinnej.

Odznaczeni zostali:
lek. Rafał Kacorzyk, dr Zbigniew J. Król, dr Elżbieta Kryj-Radziszewska, lek. Wiesław Marcowski, lek. Tomasz Sobalski, dr Tomasz Tomasik oraz prof. Adam Windak (woj. małopolskie),
lek. Urszula Abramowicz i lek. Marian Patrzałek (woj. świętokrzyskie),
dr hab. Sławomir Chlabicz (woj. podlaskie),
lek. Wojciech Jakub Czuryszkiewicz, lek. Jerzy Lipka, prof. Lech Panasiuk, lek. Elżbieta Pawlak-Ganczarska, lek. Bożenna Sadowska-Krawczyk, lek. Krystyna Chudziak (woj. lubelskie),
lek. Elżbieta Tomiak, lek. Elżbieta Płonka (woj.lubuskie),
dr Wiesława Fabian, lek. Gabriela Kowalska-Karaczan, dr Artur Mierzecki (woj. zachodniopomorskie),
lek. Marek Krupowczyk, lek. Mariusz Małecki, lek. Robert Miazga (woj. podkarpacie),
dr Maciej Godycki-Ćwirko, lek. Lidia Klichowicz, lek. Jarosław Krawczyk, prof. Bożydar Latkowski (woj. łódzkie),
lek. Zbigniew Gugnowski (woj. warmińsko-mazurskie),
lek. Jerzy Rajewski, lek. Dariusz Jałocha (woj. kujawsko-pomorskie),
lek. Wiesław Iwanowski, lek. Jan Wolańczyk (woj. dolnośląskie),
lek. Bożena Janicka (woj. wielkopolskie),
lek. Jacek R. Łuczak (woj. mazowieckie).
Wyróżnienia zostały wręczone przez Wiceministra Zdrowia Aleksandra Soplińskiego.

Jubileuszowy Kongres Kolegium Lekarzy Rodzinnych stał się także okazją do przyznania nagród „Żagiel XX-lecia” osobom, które w szczególny sposób przyczyniły się do realizacji celów statutowych Kolegium. Honorowe wyróżnienia otrzymali:
Jarosław Maroszek - za wkład w kształtowanie modelu POZ opartego na medycynie rodzinnej,
Rafał Kacorzyk - za wytrwałość w informatyzowaniu praktyk lekarzy rodzinnych,
Elżbieta Mizgała - za wkład w kształtowanie medycyny rodzinnej, jako specjalności medycznej,
Wiesława Fabian - za wytrwałe reprezentowanie interesów członków KLRwP,
Ludmiła Marcinowicz - za wspieranie rozwoju kształcenia przeddyplomowego w medycynie rodzinnej,
Magdalena Wilanowska - za wspieranie organizacji szkolenia ustawicznego lekarzy rodzinnych,
Tomasz Sobalski - za działania na rzecz poprawy jakości opieki,
Lech Panasiuk - za osiągnięcia naukowe w medycynie rodzinnej,
Elżbieta Protasiewicz - za promocję idei medycyny rodzinnej,
Elżbieta Tomiak - za wysiłki na rzecz integracji lekarzy rodzinnych,
Dariusz Jałocha - za aktywny udział w przemianach systemowych.

Szczególna nagroda „Złoty Żagiel XX-lecia”, za poświęcenie i wytrwałość w pracy na rzecz medycyny rodzinnej, została przyznana prof. Witoldowi Lukasowi, wieloletniemu konsultantowi krajowemu ds. medycyny rodzinnej.

W trakcie Gali XX-lecia Prezes Kolegium Maciek Godycki-Ćwirko dokonał wręczenia statuetki Honorowego Członka Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce dr Markowi Balickiemu, w uznaniu jego zasług dla rozwoju polskiej medycyny rodzinnej. Godność Honorowego Członka Kolegium nadawana jest przez Walne Zgromadzenie Kolegium na wniosek Zarządu Głównego.
Uroczystość otwarcia Kongresu uświetnił wykład Marka Konrada – „In vino veritas” oraz koncert Grupy Mocarta ze wsparciem lekarzy rodzinnych.

XII Kongres Medycyny Rodzinnej, obok obchodów jubileuszu, był jak zwykle wydarzeniem intensywnego kształcenia lekarzy rodzinnych oraz prezentacji ich własnego dorobku naukowego.

W ciągu 4 dni konferencji odbyło się kilkadziesiąt sesji naukowych, szkoleń oraz warsztatów praktycznych podnoszących wiedzę i umiejętności praktyczne lekarzy rodzinnych. Wśród nich sporo miejsca poświęcono specyfice opieki medycznej nad osobami w wieku podeszłym i wyzwaniom stojącym w tym obszarze przed lekarzami rodzinnymi. Wśród tematów naukowych tegorocznego kongresu pojawiły się m.in. nowości w leczeniu przewklekłej obturacyjnej choroby płuc oraz serca i naczyń, astma, opieka nad noworodkiem w praktyce lekarza rodzinnego, zaburzenia seksualne u dzieci i młodzieży, choroby jelit. Nie brakowało także prezentacji dotyczących podnoszenia jakości świadczeń udzielanych przez lekarzy rodzinnych, poprawie kultury bezpieczeństwa, a także prawnych aspektów prowadzenia działalności leczniczej.

Sporym zainteresowaniem lekarzy rodzinnych uczestniczących w kongresie cieszyły się liczne kursy i warsztaty praktyczne poświęcone m.in. komunikacji z pacjentem, szyciu ran oraz przeprowadzaniu iniekcji dostawowych.

Lekarze rodzinni uczestniczący w kongresie zaprezentowali kilkadziesiąt prac naukowo–badawczych przeprowadzonych w ramach swojej działalności zawodowej. Dotyczyły one m.in. aktwywności fizycznej osób z zespołem metabolicznym, roli lekarza wobec osób nadużywających alkoholu, satyskacji zawodowej lekarzy rodzinnych i jej wpływu na jakość udzielanych świadczeń, postępowania w przewklełym katarze, postępowania z pacjentem otyłym. Najlepsze prezentacje ustane oraz plakaty tradycyjnie nagrodzone zostały „Medycznymi Filipikami” oraz „Medycznymi Rembrandtami”.

W tym roku wyróżnienia MEDYCZNY REMBRANDT 2012 dla prezentacji plakatowej: „Problemy diagnostyczne i lecznicze w zespole wiązadła podłużnego” otrzymał prof. dr hab. Włodzisław Kuliński a MEDYCZNE FILIPIKI 2012 dla prezentacji ustnej „Rola edukacji dietetycznej u osób z nieprawidłową glikemią na czczo (IFG) – obserwacja 3-letnia” otrzymał dr n. med. Stefan Trzos.
XII Kongres Medycyny Rodzinnej zakończyła sesja plenarna poświęcona roli lekarza rodzinnego w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Wzięli w niej udział twórcy polskiego modelu medycyny rodzinnej oraz zaproszeni eksperci i politycy. Wzmocnienie pozycji lekarza rodzinnego w systemie zdrowotnym, jednego z najbardziej niezawodnych obszarów systemu zdrowotnego, cieszącego się dużym zaufaniem pacjentów to zdaniem uczestników debaty jedno z wyzwań dla twórców polityki zdrowotnej, które może przynieść znaczącą poprawę skuteczności i efektywności opieki zdrowotnej w Polsce.

XII Kongresowi Medycyny Rodzinnej towarzyszyła wystawa prac nagrodzonych w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Mój Lekarz Rodzinny” zorganizowanego przez Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Zwycięzcy konkursu, w czasie kongresu odebrali nagrody rzeczowe i dyplomy. Kongres artystycznie ubogacił także wieczór poezji prof. Bożydara Latkowskiego oraz koncert Kayah.
FOTORELACJAWróć do spisu treści