XVIIKMR - Kongres Medycyny Rodzinnej

Przejdź do treści
XVII KONGRES MEDYCYNY RODZINNEJ
"HEJNAŁ NA 25-LECIE"
KRAKÓW,  25-28.05.2017 ROKU
RELACJA


W dniach 25-28 maja 2017 roku stolica Małopolski gościła uczestników XVII Kongresu Medycyny Rodzinnej.

Organizatorem tego przedsięwzięcia było, już po raz siedemnasty, Stowarzyszenie Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Szczególnego wymiaru całemu Kongresowi nadał wyjątkowy jubileusz ćwierćwiecza medycyny rodzinnej. W salach hotelu Hilton zgromadziło się ponad 1000 osób, których od 25 lat łączy wspólna pasja – medycyna rodzinna.

Tuż przed rozpoczęciem Kongresu odbyło się Walne Zgromadzenie Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, w trakcie którego wybrany został Zarząd Główny Kolegium VII kadencji oraz przyznane zostały godności członków honorowych. W czwartek 25 maja 2017 roku w Uroczystą Sesję Otwarcia XVII Kongresu Medycyny Rodzinnej rozpoczęto hejnałem krakowskim.

Na ceremonię przybyli m. in.: Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł, Wiceprezydent Miasta Krakowa Andrzej Kulig, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego Wojciech Nowak, Dziekan Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Maciej Małecki. „W Polsce potrzebni są lekarze rodzinni! Musimy powrócić do entuzjazmu tworzenia medycyny rodzinnej sprzed 25 lat. Moja wizja opieki podstawowej to opieka, którą tworzyć będą lekarze rodzinni. Musimy pracować nad prestiżem tej specjalizacji. Tylko wspólny wysiłek pozwoli na budowanie wizerunku medycyny rodzinnej i zachęcenie młodych lekarzy do wybierania właśnie tej specjalizacji medycznej” - tymi słowami Konstanty Radziwiłł witał  lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

Z kolei Wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig witając uczestników Kongresu mówił m.in. 25 lat temu krakowscy lekarze, dziś jak się okazuje pionierzy medycyny rodzinnej, w trudnych warunkach prawnych i organizacyjnych, zaszczepiali medycynę rodzinną w Polsce. Jesteśmy dumni, że możemy szczycić się osiągnięciami w budowaniu tak ważnej dla pacjentów specjalizacji. Ten kongres jest dla nas momentem szczególnym, zwłaszcza w obliczu przyszłorocznej, europejskiej konferencji medycyny rodzinnej, której gospodarzem również będzie Kraków” .

Prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce Tomasz Tomasik podkreślił natomiast, że „Medycyna rodzinna to specjalizacja niezwykle ambitna i otwarta na nowe wyzwania. Wyzwania, jakie stawia przed nią na co dzień system ochrony zdrowia w kraju. To specjalizacja lekko zniecierpliwiona i niewystarczająco doceniona. Tym bardziej liczymy na przyspieszone, końcowe działania Ministerstwa Zdrowia w procedowaniu długo oczekiwanej ustawy o POZ”. Uroczystość otwarcia XVII Kongresu Medycyny Rodzinnej była doskonałą okazją do wręczenia przez Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła odznaczeń państwowych, którymi Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda uhonorował zasłużonych członków Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Brązowym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz ochrony zdrowia i rozwoju medycyny odznaczeni zostali: dr Krystyna Chudziak, prof. Sławomir Czachowski, dr med. Katarzyna Kosiek, dr Robert Miazga.

Przyznane zostały również wyróżnienia -  Złote Żagle XXV - lecia KLRwP. Wyróżnienia indywidualne otrzymali: prof. Adam Windak, dr Elżbieta Pawlak-Ganczarska, prof. Rafał Niżankowski, dr Włodzimierz Bołtruczuk, dr Jacek Krajewski, dr Bożena Janicka oraz dr Wiesław Iwanowski. W tym roku przyznano również wyróżnienia instytucjonalne dla „Pulsu Medycyny” oraz Radia RMF FM. Statuetki Członka Honorowego KLRwP otrzymali dr Elżbieta Protasiewicz, dr med. Jacek Putz oraz dr Jan Wolańczyk.

W kolejnej część uroczystego otwarcia Kongresu, uwagę słuchaczy przykuł wykład inauguracyjny pt. „Wkładamy dziecko z powrotem”, który wygłosili krakowscy redaktorzy Mieczysław Czuma i Leszek Mazan. Dzieje postępu w medycynie podane zostały w odpowiednio ubarwionej formie przekazu reporterskiego. Zwieńczeniem uroczystości otwarcia XVII Kongresu Medycyny Rodzinnej był koncert rodzinnego duetu - Andrzeja i Mai Sikorowskich. Melodyjne piosenki utrzymane w akustycznych gitarowych klimatach, z istotnymi tekstami o naszej codzienności, wprowadziły uczestników spotkania w liryczny nastrój.

Kolejne dni Kongresu to czas intensywnego kształcenia oraz prezentacji własnego dorobku naukowego. Oferta edukacyjna tegorocznego, jubileuszowego spotkania była szczególnie bogata. Uczestnicy mieli okazję poszerzać swoją wiedzę i doskonalić się pod okiem najlepszych specjalistów różnych dziedzin medycyny. Z szerokiego wachlarza tematycznego każdy z uczestników mógł wybrać coś dla siebie. Zagadnienia dotyczące m.in.: chorób kardiologicznych, problemów hematologicznych, problemów w opiece nad dzieckiem, leczenia chorób obturacyjnych, zaburzeń lipidowych, gastroenterologii prewencyjnej, profilaktyki i leczenia chorób kręgosłupa, problemów psychicznych i ich terapii były tematem 23 sesji wykładowych i seminariów. Zróżnicowana tematyka 14 sesji warsztatowych sprawiła, że również ta część programu cieszyła się sporym zainteresowaniem. Warsztaty dotyczyły m. in. diagnostyki i leczenia chorób wątroby w podstawowej opiece zdrowotnej, zaburzeń lękowych w praktyce lekarza rodzinnego, rozpoznawania i metod zapobiegania przemocy domowej, czy zagadnień związanych z marihuaną medyczną.

W trakcie kongresu odbyło się również 8 kursów tematycznych, w trakcie których lekarze rodzinni m.in. uczestniczyli w praktycznym kursie interpretacji zapisów spirometrii, czy też zapoznali się z diagnostyką i leczeniem bólów kręgosłupa. W trakcie warsztatów układu ruchu przedstawione zostały łatwe i szybkie testy do pracy w POZ, które znajdują zastosowanie w postawieniu trafnej diagnozy u cierpiącego pacjenta. Uczestnicy mieli możliwość przećwiczenia różnych rodzajów iniekcji dostawowych na specjalistycznych fantomach.

W trakcie spotkań warsztatowych i wykładowych uczestnicy wymienili się wieloma spostrzeżeniami i informacjami pomocnymi w codziennej i odpowiedzialnej pracy lekarza rodzinnego. Wykładom, tradycyjnie, towarzyszyła sesja plakatowa, podczas której zaprezentowano prace aktywnych uczestników Kongresu.

Panele dyskusyjne, jak i rozmowy kuluarowe były wyjątkową okazją do podsumowań i refleksji z dotychczasowego funkcjonowania medycyny rodzinnej w Polsce. Stanowiły też dobry moment zarówno na spojrzenie w przyszłość przez pryzmat 25-letniego bagażu doświadczeń, będącego wypadkową sukcesów i porażek, jak i określenie kierunku rozwoju tej ciągle młodej specjalizacji medycznej.

Uczestniczący w kongresie lekarze opieki podstawowej podkreślali, że przed nimi sporo do zrobienia, również w obszarze budowy i tworzenia rzeczywistego wizerunku oraz skutecznego wykorzystania posiadanego potencjału medycznego.

W sesji plenarnej: „Praktyka lekarza rodzinnego w reformowanym systemie ochrony zdrowia”, która kończyła XVII Kongres Medycyny Rodzinnej wzięli udział przedstawiciele Parlamentu, Ministerstwa Zdrowia, związków pracodawców, Grupy Młodych Lekarzy Rodzinnych i Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Stronę pacjentów, która również uczestniczyła w tym kulminacyjnym momencie XVII Kongresu, reprezentowała Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych. Planowane przez Ministerstwo Zdrowia zmiany stały się polem do dyskusji nad przyszłością polskiej opieki zdrowotnej. Uczestnicy debaty gorąco dyskutowali nad kondycją polskiej służby zdrowia i spodziewanymi efektami zmian, jakie czekają polskich pacjentów.

Uczestnicy panelu dyskusyjnego apelowali do Ministerstwa Zdrowia o precyzyjne określenie roli lekarza rodzinnego w całym systemie zdrowia, podkreślali, że silna podstawowa opieka zdrowotna powinna opierać się na medycynie rodzinnej. Mówili wprost o niepokoju, z jakim patrzą na przyszłość ich specjalizacji.

Lekarze są zgodni, że bez spójnej polityki trudno będzie zachęcić młodych lekarzy do wyboru specjalizacji z medycyny rodzinnej. W tej chwili rocznie specjalizację kończy około 150 lekarzy rodzinnych. Według ekspertów potrzeba przynajmniej dziesięć razy tyle.

„Brakuje narzędzi prawnych, które motywowałyby młodych do specjalizowania się w tej dziedzinie, nie ma silnych mechanizmów, by przychodnie POZ preferowały medyków rodzinnych. W tej sytuacji młody człowiek nie zdecyduje się na pracę w POZ” – podkreślał podczas dyskusji Dominik Lewandowski, przedstawiciel Grupy Młodych Lekarzy Rodzinnych.

Zbigniew J. Król, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, zapewniał z kolei, że resort uważnie przysłuchuje się uwagom i sygnałom lekarzy rodzinnych w sprawie nowych regulacji.
„Zapisy ustawy nie są wyryte w kamieniu, staramy się je modyfikować” – podkreślał wiceminister.

Uczestnicy Kongresu usłyszeli też wyraźny postulat MZ: „Nowa ustawa ma wesprzeć medycynę rodzinną. To lekarz rodzinny ma tworzyć podstawową opiekę zdrowotną. Chcemy, by każdy Polak miał własnego lekarza rodzinnego i to jest jeden ze sposobów zachęcenia młodych lekarzy do specjalizowania się w medycynie rodzinnej” - kwitował wiceminister Król.

Ważnymi chwilami w trakcie Kongresu były nie tylko zajęcia merytoryczne, ale także spotkania towarzyskie, z których lekarze rodzinni czerpali wiele radości i nabierali siły do
codziennej pracy. Organizatorzy tegorocznego spotkania dołożyli wszelkich starań w przygotowanie atrakcyjnej oferty rozrywkowo-kulturalnej, zapewnili również uczestnikom chwile relaksu i rozrywki na koniec każdego dnia spotkania kongresowego.

Na zakończenie drugiego dnia obrad, uczestników Kongresu bawił Kabaret pod Wyrwigroszem. Ich występ, który był zabawnym i dynamicznym widowiskiem, pełnym drwiny i humoru, zapewnił wszystkim potężną dawkę śmiechu.

Zwieńczeniem tegorocznego Kongresu, tradycją lat ubiegłych, w sobotę, 27 maja odbył się Bal Lekarzy Rodzinnych. Uczestnicy Kongresu spędzili tę noc w tanecznych, włoskich, rytmach bawiąc się przy muzyce na żywo.

Chcąc zachęcić osoby towarzyszące uczestników Kongresu do odkrycia najpiękniejszych miejsc w Krakowie i jego okolicach, organizatorzy przygotowali wycieczkę do Kopalni Soli w Wieliczce, spacer Drogą Królewską po Starym Mieście oraz zwiedzanie Wawelu. Mimo początkowej, niesprzyjającej aury, atrakcje te cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Nie zabrakło również warsztatów biegowych „Biegam z lekarzem Mikołajem – Grupa Młodych Lekarzy Rodzinnych”, które były kolejną, trzecią, edycją wspólnego biegania. Entuzjaści tej aktywnej formy wypoczynku wspólnie z lek. Mikołajem Wiśniewskim - specjalistą medycyny rodzinnej oraz mgr. Bartłomiejem Idziakiem – fizjoterapeutą, pierwszy kongresowy dzień, jeszcze przed wypiciem pierwszej kawy, rozpoczęli biegiem po pobliskim Parku Lotników Polskich. W trakcie kilku stacji postojowych, wzięli udział w wykładzie „pod chmurką” na temat najczęstszych przyczyn bólu kręgosłupa u biegaczy, postępowania z pacjentem z dyskopatią oraz wykrywania przeciwwskazań do biegania. Poznali również kilka testów i technik medycyny sportowej.

XVII Kongres Medycyny Rodzinnej przeszedł już do historii. Trudno oprzeć się wrażeniu, że w Krakowie, raz jeszcze, przeżyliśmy coś wyjątkowego. Atmosferę tego spotkania zawdzięczamy nie tylko miejscu, w którym tegoroczny Kongres się odbył, ale przede wszystkim uczestnikom. Chyba nie ma takiej osoby, która wyjeżdżając z Krakowa, nie byłaby naładowana tą niesamowitą energią i autentycznym poczuciem, że było to spotkanie przyjaciół, którzy w pełni świadomie wybrali specjalizację, będącą ich powołaniem – medycynę rodzinną.

XVII edycja Kongresu odniosła niewątpliwy sukces, dlatego też organizatorzy nie zwalniają tempa i już dziś rozpoczęli prace nad przygotowaniem kolejnego, XVIII spotkania z medycyną rodzinną, które odbędzie się w dniach 19-22 kwietnia 2018 roku w Hotelu Gołębiewskim w Wiśle.

Do zobaczenia za rok!
FOTORELACJAWróć do spisu treści