XVIKMR - Kongres Medycyny Rodzinnej

Przejdź do treści
XVI KONGRES MEDYCYNY RODZINNEJ
"NA PRZEKÓR WICHROM"
KIELCE,  02-05.06.2016 ROKU
RELACJA


W dniach od 2 do 5 czerwca 2016 roku w Kielcach, odbył się XVI Kongres Medycyny Rodzinnej, organizowany pod hasłem: „Na przekór wichrom!”.

W salach Centrum Kongresowego Targi Kielce zgromadziło się blisko 1300 lekarzy, aby dyskutować o najpilniejszych problemach medycyny rodzinnej. Jak co roku organizator tego wydarzenia – Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce –przygotował bogaty i zróżnicowany program merytoryczny. XVI Kongres Medycyny Rodzinnej stworzył po raz kolejny szansę na jeszcze większą integrację i zintensyfikowanie działań, aby na przekór wichrom, nieustannie wzmacniać rolę lekarza rodzinnego w systemie ochrony zdrowia.

Z marszu o akredytacji
Jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem Kongresu, licznie zgromadzeni uczestnicy wzięli udział w wykładzie dotyczącym przygotowania i przeprowadzenia procesu akredytacji w podstawowej opiece zdrowotnej. Wszelkie działania związane z tym procesem docelowo mają nie tylko zwiększyć prestiż specjalizacji medycyny rodzinnej, ale przede wszystkim poprawić jakość procedur wykonywanych w gabinetach lekarzy POZ.

Uroczyste rozpoczęcie i odznaczenia
Uroczystość otwarcia tegorocznego Kongresu była doskonałą okazją do wręczenia odznaczeń za wybitne osiągnięcia dla rozwoju medycyny w Polsce. Złote Krzyże Zasługi – nadane przez Prezydenta RP i wręczone przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Tombarkiewicza otrzymali członkowie Kolegium Lekarzy Rodzinnych: prof. Adam Windak, prof. Rafał Niżankowski, prof. Maciej Godycki-Ćwirko, dr hab. Tomasz Tomasik, dr med. Marek Balicki, dr Jacek R. Łuczak. Srebrny Krzyż Zasługi otrzymała natomiast dr Agnieszka Jankowska- Zduńczyk, konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej. Obecny na ceremonii wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz, zwrócił przede wszystkim uwagę na fundamentalne znaczenie medycyny rodzinnej i podstawowej opieki zdrowotnej w systemie ochrony zdrowia:

„Lekarz rodzinny musi przyjąć rolę rzeczywistego przewodnika pacjenta po systemie ochrony zdrowia i koordynatora opieki, co zagwarantuje wpływ na całość procesu diagnostyczno-terapeutycznego. Pomoże to także w rozwiązaniu problemu zagubienia pacjenta w skomplikowanym i wielopoziomowym systemie ochrony zdrowia oraz skróci czas jego oczekiwania na uzasadnione świadczenia zdrowotne” – podkreślił Tombarkiewicz.

Podczas uroczystej sesji otwarcia wykład inauguracyjny pt. "Łapiąc dobry wiatr, czyli być jak lekarz rodzinny" wygłosił autorytet w dziedzinie medycyny rodzinnej - prof. dr hab. n. med. Adam Windak. Pierwszy, inauguracyjny dzień Kongresu urozmaicony został koncertem wspaniałej grupy muzycznej „Skaldowie”, którzy przypomnieli największe i niezapomniane przeboje zespołu.

Wykłady i prezentacje
Trafnie dobrany, zróżnicowany program naukowy, wypełnił kolejne dni. Odbyło się wiele sesji naukowych, warsztatowych i wykładowych dotyczących najważniejszych dla medycyny rodzinnej zagadnień. Szeroka tematyka pozwoliła zwrócić uwagę na wielowymiarowość opieki podstawowej w Polsce. Uczestnicy Kongresu zarówno podczas paneli dyskusyjnych jak i rozmów kuluarowych dzielili się najnowszą wiedzą z różnych dziedzin medycyny. Zagadnienia dotyczące szczepień ochronnych, nowych wytycznych leczenia pacjentów z chorobami serca i naczyń, cukrzycą czy chorobą nowotworową wypełniły blisko piętnaście sesji wykładowych, które zgromadziły szeroką rzeszę słuchaczy. Nie zabrakło prac związanych z problematyką postępowania z pacjentami onkologicznymi, schorzeniami u dzieci czy wadami postawy. Przedstawiane i szeroko dyskutowane prace dotyczyły przede wszystkim aktualnych zaleceń i wytycznych diagnozowania oraz kompleksowego leczenia pacjentów w gabinecie lekarza POZ.

Szczególnie gorącym i budzącym spore zainteresowanie okazał się wykład dotyczący opieki koordynowanej, która jest powszechnie uważana za jedno z największych wyzwań współczesnej medycyny rodzinnej w naszym kraju. Opieka ta daje możliwość kompleksowej opieki nad pacjentem na każdym etapie leczenia, co prowadzi do uzyskania jeszcze lepszych i szybszych efektów leczenia.

Wszystkie prezentacje zostały wygłoszone przez najlepszych specjalistów w danych dziedzinach. Wykładom towarzyszyła sesja plakatowa, podczas której zaprezentowano prace aktywnych uczestników Kongresu.

Zajęcia praktyczne
Sesje warsztatowe cieszyły się rekordowym zainteresowaniem. Ratownicy medyczni omówili najważniejsze zmiany w nowych wytycznych resuscytacji krążeniowo – oddechowej Europejskiej Rady Resuscytacji. Po krótkim wykładzie uczestnicy mieli możliwość przećwiczenia kluczowych czynności ratunkowych na specjalnych manekinach do reanimacji i udrażniania dróg oddechowych. Przetestowali również działania Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych AED.

Najważniejsze aspekty programu akredytacji, a także rozwoju naukowego w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej dokładnie przeanalizowali specjaliści medycyny rodzinnej, odpowiadając na wszystkie nurtujące lekarzy pytania. Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty dotyczące wypalenia zawodowego, oraz zaświadczeń w praktyce lekarza rodzinnego.
Uczestnicy biorący udział w warsztatach mieli również możliwość zapoznania się z kluczowymi zagadnieniami dotyczącymi prowadzenia indywidualnych praktyk lekarskich, prowadzeniem dokumentacji medycznej, również z wykorzystanie nowoczesnych technik przetwarzania informacji.

Debata i dyskusja
W debacie na temat miejsca POZ w polityce zdrowotnej, która kończyła XVI Kongres Medycyny Rodzinnej w Kielcach wziął udział Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł. W dyskusji uczestniczyli również: dr hab. Tomasz Tomasik – prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, Agnieszka Jankowska-Zduńczyk – konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej, profesor Adam Windak, profesor Rafał Niżankowski, Poseł Lidia Gądek – przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. POZ i Profilaktyki w Ministerstwie Zdrowia, Jacek Krajewski - prezes Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie oraz Bożena Janicka – prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia.
W trakcie swojego wystąpienia Minister przedstawił założenia ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, która jeszcze w tym roku powinna zostać uchwalona przez Sejm. Do nadchodzących zmian odniósł się pozytywnie.

Jego zdaniem ustawa o POZ jest przemianą, która pozwoli lekarzom rodzinnym w pełni wziąć odpowiedzialność za kompleksowe leczenie pacjenta. W ramach tego projektu ma być kładziony większy nacisk na badania profilaktyczne. Propagowane będą również programy zdrowego stylu życia, co ma pozwolić na wyjście naprzeciw wczesnemu zapobieganiu chorób i pomoże w szeroko rozumianej profilaktyce. „Medycyna rodzinna nie jest medycyną od przedłużania recept i kierowania ruchem pacjentów. Jest medycyną od promocji zdrowia do medycyny paliatywnej” - podkreślał Konstanty Radziwiłł.

Planowane są także zmiany w finansowaniu opieki podstawowej adekwatne do zakresu powierzonych lekarzom rodzinnym zadań. „Lekarze rodzinni są oficerami opieki podstawowej, od nich oczekujemy postawienia priorytetów ustawy o POZ. To krok w dobrą stronę” apelował minister, podkreślając konieczność pilnego uchwalenia ustawy.
Kieleckie spotkanie lekarzy POZ było idealną okazją do zdiagnozowania problemów oraz określenia priorytetów rozwoju, tak, aby w tym biurokratycznym labiryncie skomplikowanych procedur i wciąż zabałaganionego systemu nie zgubić tego co najważniejsze – pacjenta.

„Podkreślić należy, że właśnie my, lekarze rodzinni, na przekór wichrom, czerpiemy zadowolenie z angażowania się w pomoc pacjentowi na pierwszej linii systemu ochrony zdrowia”, zaznaczył Prezes Stowarzyszenia Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce - Tomasz Tomasik.

Aktywni Lekarze Rodzinni
Organizatorzy XVI Kongresu Lekarzy Rodzinnych zadbali nie tylko o merytoryczną stronę spotkania, ale zapewnili również uczestnikom chwile relaksu i rozrywki. W drugim dniu spotkania, po zakończeniu sesji naukowych, aktor Cezary Pazura w trakcie swojego występu kabaretowego zaaplikował uczestnikom Kongresu potężną dawkę śmiechu. Wszystkich ujął nietuzinkowym poczuciem humoru, trafnie przedstawiając obyczajowe problemy życia codziennego.

Warsztaty biegowe, zorganizowane pod patronatem Grupy Młodych Lekarzy Rodzinnych, w tym również znalazły wielu entuzjastów.

Wykwalifikowana kadra instruktorów przedstawiła praktyczne wskazówki dotyczące techniki biegowej, układania planów treningowych, czy minimalizowania kontuzji. Głównym celem warsztatów było upowszechnianie wiedzy związanej z amatorskim uprawianiem sportu, ale przede wszystkim zaszczepienie pasją do biegania jako doskonałym antidotum na choroby wywołane szybkim tempem życia, stresem i siedzącym trybem pracy.

Do zobaczenia w Krakowie!
Już w trakcie trwania Kongresu organizatorzy wydarzenia – Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce – zaprosili wszystkich na przyszłoroczne spotkanie, które odbędzie się w maju 2017 roku w Krakowie!

FOTORELACJAWróć do spisu treści